นโยบาย ปี565
นโยบายการทำงานโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
ป้องกันโควิดฯ แบบครอบจักรวาล
“ อย่าแหลงไหลให้เทือน...โหมเรามาช่วยกันหวา “...ป้องกันโควิดฯ แบบครอบจักรวาล
ทำไมต้องฉีดวัคซีนโควิด-19
สงขลาวัคซีน
ช่องทางการตรวจสอบลำดับคิว ในระบบจองฉีดวัคซีน COVID-19 จังหวัดสงขลา
การเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด 19
ไม่แนะนำการฉีดพ่น เพราะทำให้เชื้อฟุ้งกระจาย

ภาพข่าวกิจกรรม

  • Up Next รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19
  • Up Next newnormal