ป้องกันโควิดฯ แบบครอบจักรวาล
“ อย่าแหลงไหลให้เทือน...โหมเรามาช่วยกันหวา “...ป้องกันโควิดฯ แบบครอบจักรวาล
การเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด 19
ไม่แนะนำการฉีดพ่น เพราะทำให้เชื้อฟุ้งกระจาย
โควิด-19
โควิด-19 ยังอยู่ดูแลตนเอง คนในครอบครัวในทุกสถานที่และทุกเวลา
โควิด-19
โควิด-19 ยังอยู่ดูแลตนเอง คนในครอบครัวในทุกสถานที่และทุกเวลา

ภาพข่าวกิจกรรม

  • Up Next รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19
  • Up Next newnormal